Rabu, 21 Desember 2011

DRAMA NENG HARI IBU nganggo basa jawa


DRAMA NENG HARI IBU
 (Di sebuah ruang keluarga, duduk santai Ibu Shofi, Meila, Silfi)
Ibu Shofi      : Sak umpane  kita berkumpul seperti ni, bu seneng kaliyan sikap kaliyan . ibu kan sak niki sampuh sepuh geh kaliyan ingkang saget miri geh mriki.
Silfi               :  Namun sak niki  ibu boten dewean maneh? kito sedaya neng mriki nemeni ibu.(mendekat, memeluk dan mencium ibunya)
Ibu Shofi      :  nengendi Bagas, Meila? Niku sios wangsul nopo mboten?
Minem          :(Masuk ngeresek ake mejo, mboten bicara napo - napo)
Meila             :  hmm  Mas Bagas sak niki wonten neng  Batam bu. Nanggung kangge wangsul. Proyeknya teseh berjalan setengah jadi.
Ibu Shofi      :  Anak limo… kok… seng ngumpul cuman tigo… neng endi maneh kuwi sandra, sido neng mrene nopo mboten. Niku bocah kok dak bisa diatur? Dikongkon kuliah tinggi, kok malahan masuk neng  teater. Dikengken kerjo seng bener kok, malahan sukane pentas. (sambil mengelus dada)
Meila             : Bu… bu. Mboten pareng ngoten , Mbak Sandra niku anak bu. Setiap manusia niku gadah pilihane  sendiri kangge uripe. Seandene Mbak Sandra memilih teater  kangge nerusake uripe.
Minem          :      Ya, ndoro, menawane , Mbak Sandra niku biso dadi artis ingkang terkenal, masok tivi.
Silfi               : Nem, Nem, ngomong opo kamu to. Eh, tapi wonten benere juga niku yo? Sana Nem, ambilin tasku neng jero kamar.
Minem          :  Nggih. (langsung beranjak masuk)
Ibu Shofi      :  Lah,binismu sak niki pripun Fi? Maju to?
Silfi               : Alhamdulillah bu. wonten investor ingkang purun mendanai. Website kito juga katah pengunjunge. dados pemasarane sampun  ke luar negeri.
Ibu Shofi      :Duh, senenge anakku niki ikang kantok keberhasilan . dados keingetan almarhum bapakmu.sak umpamane ngerti mesti bangga dok. Terus nikahmu kapan dok???.
Meila             :     Hehe… mbk Silfi sampun gadah calone bu, tinggal dikenalake ke Ibu. ngegeh to Fi? (Sambil mengedipkan mata ke Silfi)
Silfi               : (malu-malu)
Ibu Shofi      :   Iyo, to Fi? Ya, ibu Derek seneng. Udah ibu dikenalake calonmu.
Silfi               :     Inggih Bu. Tapi Mas Dani niku teseh katah urusan neng kantore bu. Insya Allah, sak sampune kerjaane beres bu , mangkeh tak ajak eng mriki bu??
Meila             :  oh , Sak niki mbk silfi kaleh mas Dani to??
Silfi               :  (tersipu) ya Dek.
Ibu Shofi      :   Dani ya asmane?
Silfi               : (Mengangguk pelan)
Minem          : (masuk) niki tase  Mbak (sambil menyerahkan bungkusan ke Silfi)
Silfi               :  Tersuwun nggeh Nem.
Sak naliko ibu , silfi lan meila ngomong – ngomong, mbak Sandra dating
Sandra          : Assalamualaikum ???
Ibu,Silfi,Meila lan minem        : walaikumsalam??
Ibu Shofi      : nem bukake pinune , sopo ikku seng teko nem?
Minem          : enggeh doro (melampah lan bukak pintune)
Sandra          : Minen ibu neng dalem ?
Minem          : enggeh ? niku ibu wonten neng ruang tamu non???
Sandra          : ibu ….
Ibu Shofi      : sandra  niku kwe dok , kabere sak niki pripun dok??(langsung gadek lan melok anak e)
Sandra          : kabare kulo sahe- sahe mawon bu , trus kabare ibu sahe to??
Ibu shofi       : geh dok ? garwamu endi dok?
Sandra          : teseh neng kantore buk?
Ibu shofi       : oh ngoten tho , kapan balik e dok?
Sandra          :mangkeh sonten bu?
Minem          : mbk Sandra tase ditaruh ning pundi ???? (gowo tas)
Sandra          : didekek kamar ja mbok?
Minem          : enggeh non Sandra?
Meila             : mbk Sandra sak niki mbk silvi sampun gadah cowok ??
Sandra          : enggeh decx silfi, geh sahe niku .amergane dek silfi sampun sukses lan umur ipun sampun macem kanggeh nikah. Tek saget secepete niku nikahe , bener tho bu?
IBu Shofi      : geh duk wonten benere niku ucapane mbk sandra  .?
Silfi               : geh (mesem)
Meila             : mbk silfi mukae abung- abung hehehe?
Sandra          : Sandra neng mriki pengen nyenengake bu neng hari ibu kalian adik – adik kula bu?
Ibu Shofi      : tersuwun geh dok teseh ileng kaliyan ibu ? lan semoga kaliyyan sedoyo niku diberi ganjaran ikang sesuai lan didawaake umur kaliyan(nanges)
Sandra , silfi, lan meila            : Amin bu?

***** TAMAT/SELESAI *****

0 komentar:

Posting Komentar

lakukan yang terbaik

Artikel saya

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Tambah Sesuai Hati kamu